./uploads/header_projekty/bytovy-dum-novodvorska/

bytový dům novodvorská - O projektu

Název projektu: Bytový dům Novodvorská

 

Jedná se o novostavbu bytového domu Novodvorská, který má tvar písmene U. V bytovém domě je umístěno celkem 98 bytových jednotek a hromadné garáže disponují 66 parkovacími stáními na parkovacích mechanismech s dvěmi parkovacími stáními pro invalidy. V přízemí budovy je navržena prosklená podnož s komerční plochou. Devět nadzemních podlaží s byty, zvýrazněné nároží s hodinami a mezonetový byt v 10. NP a 11. NP, tvoří dominantu domu.


Stavba


Budova je založena na pilotech a základové desce. Základní konstrukční systém domu je kombinovaný, to znamená, že je tvořen obvodovými zděnými stěnami se zateplením a příčnými nosnými železobetonovými stěnami, mezibytonovými příčkami, které splňují akustické a tepelně izolační předpisy. Vnitřní příčky jsou z cihelných bloků. Stropní konstrukce jsou ve všech podlažích tvořeny železobetonovými deskami s vykonzolovanými monolitickými pavlačemi a balkóny. Fasádní plášť tvoří kontaktní zateplovací systém.

Klidový prostor


Klidový prostor tvoří soukromá zeleň pobytového vnitrobloku, ohraničená oplocením, která je užívána pouze obyvateli domu, spolu s lavičkami a pískovištěm pro malé děti. Část vnitrobloku je řešena jako střešní zeleň na úrovni 2. NP, opět přístupná obyvatelům domu. Zajímavým prvkem, který vytváří rozmanitost parteru z pohledu chodců přímo na ulici, je řešení přírodní kompozice několika větších, částečně opracovaných balvanů v kombinaci se zelení u nároží domu.


Bytový dům


Bytový dům svým umístěním, architektonickým výrazem, vnitřním uspořádání bytových ploch a vybavením splňuje všechny parametry moderního bydlení.  • exterier 7.jpg
  • exterier 8.jpg
  • exterier 5.jpg
  • exterier 6.jpg
  • exterier 3.jpg
  • exterier 4.jpg
  • exterier 2.jpg
  • exterier 1.jpg
VYHLEDÁVÁNÍ BYTŮ