./uploads/header_projekty/praha-4-libus/

praha 4 – libuš - O Projektu

Přestavba a modernizace hotelového domu na 119 malometrážních bytů. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2000 a dokončeny v prosinci 2000.VYHLEDÁVÁNÍ BYTŮ