./uploads/header_projekty/zamecky-dvur/

zámecký dvůr - Lokalita

V areálu zámeckého dvora u Vinořského zámku v Praze 9 - Vinoři.

Pozemek je součástí historického jádra Vinoře - je mírně svažitý směrem k Vinořskému náměstí. Z jihozápadní strany sousedí s Vinořským zámkem, na jihu s rozsáhlou a krajinářsky významnou Vinořskou oborou. Na severozápadě je pozemek obklopen nesouvislou původní nízkopodlažní zástavbou. Dnešní zástavbu na pozemku tvoří původní hospodářské budovy situované po obvodu dvora, kterým dominuje objekt špýcharu.VYHLEDÁVÁNÍ BYTŮ