./uploads/header_projekty/rohan-city/

rohan city - Komentovaná procházka a následná prezentace Urbanistické studie s regulačními prvky

17. 5. 2017 od 17.00 hod.

V rámci komentované procházky po Rohanské ostrově, proběhla po procházce s odborným výkladem pana architekta Pavla Hniličky v restauraci Fast Good Rustonka, prezentace pro veřejnost.

Na jejím počátku byl představen historický vývoj projektu od jeho prvotních úvah z roku 2007 známého architekta pana Jana Gehla, přes změnu územního plánu z roku 2012 až k současné nové Urbanistické studii s regulačními prvky, kterou dopodrobna vysvětlil pan architekt Pavel Hnilička.

Prezentaci dokreslovaly jednotlivé panely projektu, na kterých si lidé mohli sami přečíst o historii projektu, o urbanistické koncepci, dále zde byl k vidění velký hlavní regulační výkres, koncept veřejných prostranství a popis I. Etapy projektu Rohan City – sekce B.

 

Jednotlivé panely projektu ke stažení ZDE:

Panel č.1 - HISTORICKÝ VÝVOJ PROJEKTU

Panel č.2 - URBANISTICKÁ KONCEPCE

Panel č.3 - HLAVNÍ REGULAČNÍ VÝKRES

Panel č.4 - KONCEPT VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Panel č.5 - I.ETAPA - SEKCE B

 

Prezentace ke stažení ZDE:

 

Zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy představili koncepci nábřeží řeky. Na připraveném panelu a flipchartu mohli lidé zanechat své připomínky, náměty a na panelu měli možnost vybrat si, která koncepce řešení nábřeží se jim nejvíce líbí a jakou veřejnou vybavenost ostrova by lidé upřednostňovali. Děkujeme všem za vyjádření svých preferencí.

Hlasovací panel IPRu - KONCEPCE NÁBŘEŽÍ ŘEKY ke stažení ZDE:

VÝSLEDNÁ ZPRÁVA IPRu Z VÝSTUPŮ PARTICIPACE ke stažení ZDE:

V závěru večera byla možnost pokládat dotazy a diskutovat spolu s odborníky.

Děkujeme všem, kteří se zúčastňují, našich setkání a děkujeme i za inspirativní příspěvky. Počítáme se zapojením občanů i v dalších fázích projektu. Budeme se na Vás těšit u příštích společných setkání.

 VYHLEDÁVÁNÍ BYTŮ