./uploads/header_projekty/smichov-city/

smíchov city - Urbanistické řešení

Kvalitní veřejný prostor ulic, parků a náměstí vymezený městskými bloky. Takový je princip tradičního města a právě z tohoto principu vychází urbanistický koncept nové čtvrti Smíchov City.

Tyto principy známe z původního Smíchova, centrálního Karlína, Vinohrad, Vršovic, Holešovic, Žižkova i Dejvic. Nechceme ale pouze kopírovat tradiční město 19. století. Chceme z původní myšlenky zachovat to nejlepší a naopak odstranit klasické problémy.

V projektu Smíchov City jsme proto kladli důraz na vyřešení dopravní situace, propojení bydlení a volného času, veškerou občanskou vybavenost zahrnující i školku, školu, i služby a obchody v parteru, i koncept zeleně. Naším cílem je vytvořit plnohodnotný živý městský prostor, ve kterém bude radost žít a trávit čas.

 

 

SMÍCHOV CITY V ČÍSLECH

Smíchov City vyroste na území drážního provozu Smíchovského nádraží o rozloze zhruba 200 000 m2. Nové bydlení tu najde okolo 3 300 obyvatel, dále zde vyroste přibližně 190 000 m2 ploch pro služby, nakupování a kanceláře, které poskytnou moderní zázemí pro 9 000 pracovních míst.

 

URBANISTÉ MYSLELI NA DOPRAVU I PARKOVÁNÍ

Důležitým bodem projektu Smíchov City je zlepšení dopravní situace v lokalitě. Nové řešení počítá s odklonem dopravy po obvodě území s vnitřními obslužnými komunikacemi, s parkováním v podzemních garážích a vybudováním integrovaného dopravního uzlu.

Dálková a příměstská autobusová doprava se přesune z náměstí Na Knížecí do prostoru u křižovatky ulic Radlická a Dobříšská. Vznikne tak nejkomplexnější dopravní terminál v Praze s velkokapacitním parkovištěm P+R s přestupy mezi metrem, tramvají, autobusem a vlakem.

 

 

 

PROCHÁZKOU NA TRŽNICI

Díky přesunutí odstavných autobusových stání se uvolní prostor na náměstí Na Knížecí a vznikne tak prostor pro realizaci nové koncepce tohoto náměstí s umístěním celoměstsky významné veřejné budovy (například koncertní síň či tržnice).

Mezi náměstím Na Knížecí a novým jižním terminálem vznikne 28 m široký pěší bulvár, s obchody a službami v parteru, v linii průhledu na Pražský hrad a kostel sv. Václava. I tento bulvár budou lemovat aleje stromů.

Na bulvár bude ve střední části Smíchov City navazovat park, u kterého bude postavena plnohodnotná základní škola pro 9 tříd s tělocvičnou, jídelnou a mateřská škola pro 6 tříd.

Na konci bulváru vznikne nákupní centrum propojené novou lávkou s vlakovým nádražím, metrem, autobusy MHD a tramvajemi v Nádražní ulici. Vznikne zde moderní koncept nádraží známý ze zahraniční a přispěje tak ke zkomfortnění čekání, třeba na vlak.

 

 

 

MÍSTO ŽELEZNICI BUDE NA SMÍCHOVĚ ZELEŇ

V centrální části Smíchov City vznikne nový park o rozloze cca 14 000 m2. Pro představu, velký jako Valdštejnská zahrada. Rozsáhlou zelenou plochu dotvoří promyšlený koncept zeleně v ulicích, na náměstích i v prostorech vnitrobloků.

Nové komunikace ve Smíchov City budou proto navrženy širší, aby v nich mohly po obou stranách růst stromy.

Nová zeleň nahradí ladem ležící skladové plochy a kolejiště a přispěje. Stromy svým estetickým a hygienickým významem (zlepšení kvality ovzduší, udržování příjemného mikroklima, pohlcení hluku a prachu) přispívají ke zkvalitnění ovzduší v celé lokalitě.

 

 

Nová čtvrť má v plánu zacelit prostory, které uvolnila železnice. Nechce vyčnívat, s okolními domy proto dodržuje uliční osy, výškovou hladinu i odstupové vzdálenosti..

Administrativní budovy utvoří kvůli dodržení hygienických předpisů přirozenou bariéru mezi nejrušnějšími ulicemi a budovami určenými k bydlení. Komfort budoucích obyvatel proto nebude ničím rušen.

Domovní bloky budou rozděleny na jednotlivé domy svým měřítkem odpovídající činžovním domům tradičně rostlého města. Každý z těchto domů bude navržen jiným architektem, aby byla zaručena dostatečná různorodost.

Obytné domy naplní nejvyšší standardy městského bydlení – od komfortu po energetickou úspornost. Minimální standard budov bude dodržen nízkoenergetický, ale najdeme i pasivní. Kanceláře budou bez výjimky certifikovány podle mezinárodních systémů BREEAM nebo LEED.

V pražském panoramatu není projekt Smíchov City dominantní, naopak nabízí průhledy na dominanty Hradčan, Vyšehradu, Karlova a Zlíchovského kostelíka.

 

 

 

I. ETAPA PROJEKTU SMÍCHOV CITY VZEJDE Z 6 NÁVRHŮ

Urbanistická studie ateliéru A69 architekti se stala podkladem pro celoměstsky významnou změnu územního plánu č. 2710/00, kterou v květnu 2014 schválil magistrát hl. m. Prahy. Na přípravě této studie se aktivně podílel Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a studie byla průběžně konzultována s městskou částí Praha 5. Rovněž byla několikrát představena veřejnosti.

Na základě studie a ustanovení změny územního plánu byla na přelomu roku 2014 a 2015 vyhlášena neanonymní architektonická soutěž na ztvárnění vybraných bloků I. etapy. Návrhy odevzdalo celkem 12 tuzemských a zahraničních ateliérů.

Zvítězil návrh atelieru Kuba & Pilař. Porotu zaujala zejména myšlenka, že pokud má vzniknout různorodý obraz města, je vhodné rozdělit bloky na jednotlivé domy. Každý z domů má pak řešit jiný architekt: Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti + A.L.T. Architekti, Lábus – AA – Architektonický ateliér, D3A a Projektil architekti.

 

 VYHLEDÁVÁNÍ BYTŮ