./uploads/header_projekty/smichov-city/

smíchov city - Developerský projekt v Praze 5

Nový kancelářský, obchodní a rezidenční projekt Smíchov City promění lokalitu smíchovského nádraží v multifunkční čtvrť plnou zeleně. Urbanisté a architekti se při návrhu inspirovali tradičním městem 19. století, avšak ho vylepšili pro 21. Nová čtvrť tak nabídne klidné bydlení, moderní kanceláře a veškerou občanskou vybavenost.

 

 • Lokalita: Praha 5, Smíchovské nádraží
 • Rozloha: 200 000 m2
 • Plánované zahájení výstavby: 2019
 • Aktuální stav projektu: Projektová příprava

 

STAVÍME NOVOU ČTVRŤ SMÍCHOV CITY

 

Bydlení zde nalezne zhruba 3 300 obyvatel, dále zde vyroste přibližně 190 000 m2 ploch pro služby, nakupování a kanceláře, které poskytnou moderní zázemí pro 9 000 pracovních míst. Součástí plánů je také park o rozloze cca 14 000 m2 tedy o výměře srovnatelné s Valdštejnskou zahradou a podélným parkem, který bude fungovat jako pěší zóna o šířce 28 m, například jako la Rambla v Barceloně, a délce 900 m.

 

V architektonické soutěži o návrh budov I. etapy čtvrti Smíchov City zvítězil návrh kanceláře Kuba & Pilař architekti, jako další spolupracující architekti byli doporučeni Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti + A.L.T. Architekti, Lábus – AA – Architektonický ateliér, D3A a Projektil architekti. Všichni uvedení spolupracují na přípravě I. etapy projektu, abychom zajistili potřebnou architektonickou diverzitu.

 

 

Smíchov City z pohledu architekta

Moderní bydlení v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností a přitom plné zeleně. Pokud bychom mohli Smíchov City popsat jen jednou větou, byla by to právě tato.

 • Základem Smíchov City je nové řešení dopravy. Dálkové a příměstské autobusové linky se přesunou z náměstí Na Knížecí do prostoru u křižovatky ulic Radlická a Dobříšská. Vznikne tak komplexní dopravní terminál s velkokapacitním parkovištěm P+R.
 • Centrální tepnou celého území bude pěší bulvár lemovaný stromořadím s průhledy na Pražský hrad a kostel sv. Václava mezi novým jižním terminálem a náměstím Na Knížecí.
 • Díky 1,4 hektarům parkových ploch a novým alejím lemujícím všechny nově navržené ulice se Smíchov City stane zelenou čtvrtí. Bude tak nejen příjemnějším místem k životu, ale také významně přispěje ke zkvalitnění ovzduší.
 • Nová čtvrť chce zaplnit plochy uvolněné železnicí. Nové domy dodrží výškovou hladinu stávající zástavby a také předepsané odstupové vzdálenosti. V pražském panoramatu akcentuje průhledy na Hradčany, Vyšehrad a další dominanty.

 

Za urbanistickou studií celého území Smíchovského nádraží stojí ateliér A69 architekti. Studie se stala podkladem pro změnu územního plánu č. 2710/00, kterou v květnu 2014 schválil magistrát hl. m. Prahy.

 

 

Seznamte se s detaily projektu nebo si prohlédněte první vizualizace.

 

Moderní bydlení v centru Prahy

 

Hlavním mottem při vytváření projektu Smíchov City se stalo navrácení bydlení do centra Prahy, km tradičně patří. V roce 1961 žilo na Smíchově přibližně dvakrát tolik obyvatel oproti dnešní době.

Bydlení v centru nabízí široké kulturní využití, veškerou občanskou vybavenost v blízkém okolí, ale také romantické procházky podél Vltavy.

 

 

 • Přesunutím odstavných autobusových stání z náměstí Na Knížecí se uvolní prostor pro výstavbu společensky významné budovy (koncertní sál, tržnice atp.).
 • Nový autobusový terminál a objekt P+R v přímé návaznosti na nádražní budovu vytvoří v tomto místě plně integrovaný dopravní uzel (parkování P+R, autobus, metro, vlaky a tramvaje).
 • Administrativní budovy utvoří přirozenou bariéru mezi nejrušnějšími ulicemi a budovami určenými k bydlení. Komfort budoucích obyvatel nebude ničím rušen.
 • Nová čtvrť zahrne veškerou občanská vybavenost, obchody a služby v parteru, který lemuje nově založený bulvár. Další nebytové prostory budou k dispozici v prodloužení ulice Stroupežnického. Cílem je tedy vytvořit živé město, tak jak to známe např. z centrálního Karlína, původního Smíchova, Vinohrad, Vršovic, Holešovic, Žižkova či Dejvic.
 • Ve Smíchov City již obyvatelé nebudou muset trávit tolik času při cestě za prací či na nákup na okraj Prahy, vše budoucí obyvatelé obstarají buď pěšky, na kole či popojedou pár stanic tramvají.
 • V dominantní poloze na křížení parku a bulváru je plánována plnohodnotná základní škola (9 tříd) a mateřská škola (6 tříd).
 • Zeleň nahradí také stávající prázdné skladové plochy a kolejiště. Nové komunikace jsou záměrně navrženy širší, aby ve všech navržených ulicích mohly po obou stranách růst aleje stromů, které mají estetický i hygienický význam.
 • Obytné domy naplní nejvyšší standardy městského bydlení – od komfortu po energetickou úspornost. Minimální standard budov bude dodržen nízkoenergetický, ale najdeme i pasivní. Kanceláře budou bez výjimky certifikovány podle mezinárodní systémů BREEAM nebo LEED.
 • Domovní bloky budou rozděleny na jednotlivé domy svým měřítkem odpovídající činžovním domům tradičně rostlého města. Každý z těchto domů bude navržen jiným architektem, aby byla zaručena dostatečná různorodost.
 • Z nezávislé mezinárodní architektonické soutěže vyvstali autoři I. etapy: Kuba&Pilař architekti, Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti + A.L.T. Architekti, Lábus – AA – Architektonický ateliér, D3A a Projektil architekti, kteří se do budoucna zaslouží o oživení městského prostoru přiléhajícího k autobusovému nádraží Na Knížecí.

 

Soutěžní návrh od Kuba&Pilař

 

Přečtěte si podrobné informace o lokalitě, kde vyroste Smíchov City. • I. etapa Smíchov City
 • Rezidenční bydlení ve Smíchov City
 • Nový vzhled ulice Nádražní naproti pivovaru
 • Nový boulevard s výhledem na Pražský hrad
 • Pěší boulevard s živým parterem
 • SM├ĚCHOV-CITY-JIH-04_800x600.jpg
 • SM├ĚCHOV-CITY-JIH-01_800x600.jpg
 • SM├ĚCHOV-CITY-JIH-01a_800x600.jpg
 • SM├ĚCHOV-CITY-JIH-01b_800x600.jpg
 • SM├ĚCHOV-CITY-JIH-02_800x600.jpg
 • SM├ĚCHOV-CITY-JIH-02a_800x600.jpg
 • SM├ĚCHOV-CITY-JIH-02b_800x600.jpg
 • SM├ĚCHOV-CITY-JIH-03_800x600.jpg
 • SM├ĚCHOV-CITY-JIH-05_800x600.jpg
VYHLEDÁVÁNÍ BYTŮ