./uploads/header_projekty/smichov-city/

smíchov city - Participace - zapojení obyvatel do řešení veřejných prostranství

Pod pojmem participace si lze představit proces zapojení občanů do plánování města, kam patří mimo jiné i řešení veřejných prostor.

Metody, které tomu napomáhají, jsou například ankety, sociologická šetření, hloubkové rozhovory s místními občany, prezentace projektu pro širokou veřejnost, veřejná plánovací setkání a různé workshopy.

Občané tímto způsobem vyjadřují své názory a přání na řešení veřejných prostranství. A nyní můžete i Vy!

 

PARTICIPACE A SMÍCHOV CITY

V projektu Smíchov City budete mít v roce 2017 možnost spoluvytvářet budoucí tvář jeho veřejných prostor a vybavenosti. Pro soukromý developerský projekt jde v kontextu Prahy o unikátní přístup!

Participace obyvatel na projektu Smíchov City se uskutečňuje pod záštitou náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petry Kolínské a na základě spolupráce Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy, který procesu poskytuje odbornou podporu, Městské části Praha 5 a společnosti Sekyra Group.

Spolupráci na participaci jsme představili na akci ArchitectureWeek v září 2016. Samotnou participaci jsme zahájili vernisáží projektu zaměřenou na veřejný prostor v OC Nový Smíchov, která proběhla v listopadu 2016. Po celou dobu výstavy byli přítomni asistenti, kteří místním občanům přiblížili projekt a pomáhali s vyplňováním pilotní ankety. Všem ještě jednou děkujeme za účast.

Více informací o veřejných prostorech Smíchov City naleznete v letáku ke stažení.

 

CO SE BUDE DÍT DÁL?

Aktuální harmonogram všech aktivit naleznete na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy: www.iprpraha.cz/smichov-city.

Zanedlouho na webu Městské části Prahy 5 vznikne stránka, kde budou občané informováni detailněji o aktivitách, kterých se budou moci přímo účastnit (např. plánovacích setkání, procházek, diskuzí a ankety) a o jejich výstupech.

Dále se můžete těšit na výstavu se zaměřením na veřejný prostor v projektu Smíchov City, v Malé Galerii Prahy 5. Výstava je plánována na duben až květen 2017 a bude také příležitostí pro odevzdání  vašich podnětů.

O dalších činnostech Vás budeme rádi informovat formou novinek na našich webových stránkách.

 

PROČ SE MAJÍ OBČANÉ NA PARTICIPACI PODÍLET?

Zapojení se do aktivit participace je pro občany příležitostí, jak jednoduše a efektivně přiblížit své názory, nápady a pocity ke vzniku nového prostoru.

Všechny podněty budou vyhodnoceny a v největší možné míře zapracovány do projektové dokumentace budoucích prostor Smíchov City. Výsledné úpravy veřejných prostor a veřejné vybavenosti na Smíchově by se tak měly přiblížit potřebám a přáním obyvatel.

Právě teď se můžete podílet na vybudování takového místa, kde budete rádi žít, pracovat, bavit se, odpočívat Vy, Vaše děti i budoucí generace.

Chcete se každý den probouzet s pocitem, že jste pomohli vybudovat nové krásné místo ve své čtvrti? Zapojte se i Vy!

Výstava k participaci veřejných prostranství Smíchov City v OC Nový SmíchovVYHLEDÁVÁNÍ BYTŮ