./uploads/header_projekty/rohan-city/

rohan city - Novinky

18. 05. 2018

Proběhlá komentovaná procházka a následná prezentace Urbanistické studie k projektu Rohan City ve Fast Good Rustonka – 17. 5. 2018

 

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům, kteří dorazili v opravdu hojném počtu na včerejší komentovanou procházku s následnou prezentací v prostorách restaurace Fast Good Rustonka.

V čtvrteční podvečer v 17 hodin, se občané v úžasném počtu 70 osob sešli před vstupem do stanice metra Invalidovna, kde je přivítali zástupci investora, samosprávy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a pan architekt Hnilička, tvůrce Urbanistické studie s regulačními prvky, který následně všechny zúčastněné provedl celým dotčeným územím Rohanského ostrova a na připravených materiálech a v regulačním výkresu ukazoval vše podstatné, co se týká tohoto rozsáhlého území.


Po zhruba hodinové procházce skrz území se všichni účastníci přesunuli do nedaleké restaurace, kde již byla připravena prezentace a občerstvení. Na jejím počátku byl představen historický vývoj projektu od jeho prvotních úvah z roku 2007 známého architekta pana Jana Gehla, přes změnu územního plánu z roku 2012 až k současné nové Urbanistické studii s regulačními prvky, kterou dopodrobna vysvětlil  pan Architekt Pavel Hnilička.

Prezentaci dokreslovaly jednotlivé panely projektu, na kterých si lidé mohli sami přečíst o historii projektu, o urbanistické koncepci, dále zde byl k vidění velký hlavní regulační výkres, koncept veřejných prostranství a popis I. Etapy projektu Rohan City – sekce B.

Zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy představili koncepci nábřeží řeky. Na připraveném panelu a flipchartu mohli lidé zanechat své připomínky, náměty a na panelu měli možnost vybrat si, která koncepce řešení nábřeží se jim nejvíce líbí a jakou veřejnou vybavenost ostrova by lidé upřednostňovali. Děkujeme všem za vyjádření svých preferencí.

V závěru večera byla možnost pokládat dotazy a diskutovat spolu s odborníky.

Děkujeme všem, kteří se zúčastňují, našich setkání a děkujeme i za inspirativní příspěvky. Počítáme se zapojením občanů i v dalších fázích projektu. Budeme se na Vás těšit u příštích společných setkání.

 

Pokud jste se nemohli akce zúčastnit, nevadí, odkaz na jednotlivé panely ZDE:

 


Autor: Šárka Jaklová

VYHLEDÁVÁNÍ BYTŮ