./uploads/header_projekty/tandem-1-a-2/

tandem modřany - Ceník nových bytů v Praze 4

    

Celkem nalezeno 3 bytů.

Kliknutí­m na název sloupce seřadí­te kritéria.
Kliknutím na patro se zobrazí­ PDF s půdorysem patra.
Kliknutí­m na číslo bytu se zobrazí­ PDF s půdorysem bytu
.

A Číslo bytu podlaží orien-
tace
dis-
pozice
plocha
bytu
T,B,L sklep / komora počet
garáž.
stání
plocha
celkem
cena celkem
vč. DPH
2 2.2052NP Z nebyt 54,8 54,8 4 269 000
2 2.2062NP Z nebyt 101,4 A 102,0 8 080 000
2 2.2012NP J,V,Z nebyt 103,9 A 103,9 8 739 000
2 2.2022NP Z nebyt 54,7 A 54,7 REZERVACE
<< >>

Poznámka:

DPH u bytových jednotek činí 15%, u komerčních jednotek 21 %, u rezervačního poplatku 21 %.

Plocha bytu v m2 - tzv. hrubá plocha = tato plocha se zapisuje do katastru nemovitostí, plocha vč. všech příček

Plocha celkem v m2 - tzv. čistá plocha = součet podlahových ploch jednotlivých místností.

Cena bytu - obsahuje také cenu za balkon, komoru a související podíl na společných částech domu.

DPH - u bytových jednotek činí 15%, u komerčních jednotek 21 %, u rezervačního poplatku 21 %.

Cena celkem vč. DPH – cena uváděná ve smlouvách (rezervační smlouvě, smlouvě o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví jednotky, smlouvě o převodu vlastnictví jednotky)

Ceny vč. DPH jsou neměnné, pouze v případě změny zákonné sazby DPH budou ceny vč. DPH upraveny dle nových sazeb. V Konečné ceně je započten rezervační poplatek 25.000 Kč vč. DPH, který je účtován zvlášť na základě rezervační smlouvy.

Cena za m2 bytu vč. DPH – cena za m2 uváděná v SOSBK (podíl ceny bytu vč. DPH a součtu bytové plochy a poloviny plochy balkonů, teras a lodžií).

Parking typu A - venkovní parkovací stání formou výlučného užívání společného pozemku (parkoviště).

Parking typu B - vnitřní parkovací stání formou výlučného užívání vyhrazených společných částí budovy (garáže)

Parkovací stání typu A lze zaměnit za venkovní parkovací stání na pozemcích oddělených závorou, příplatek činí 115.000,- Kč vč. DPH (100.000,- Kč bez DPH)

TISK

VYHLEDÁVÁNÍ BYTŮ